U sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba” od 23. rujna do 11. listopada provedena su arheološka istraživanja manjeg opsega na nekoliko lokaliteta na području Lopara kojima se nastojalo produbiti dosadašnja saznanja. Istraživanja je provodio Institut za arheologiju u suradnji s Centrom za kulturu Lopar.