Dana 14. siječnja 2010. Odlukom Općinskog vijeća Općine Lopar osnovana je ustanova u kulturi Centar za kulturu Lopar, a ustrojstvo, djelokrug djelatnosti, ovlasti i druga pitanja značajna za poslovanje ustanove regulirana su zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom te
drugim općima aktima. Temeljem Odluke o osnivanju, 21. veljače 2011. Centar za kulturu Lopar registriran je kao ustanova u Trgovačkom sudu u Rijeci, čiji djelokrug rada obuhvaća:

  • koordinaciju ustanova i udruga te manifestacija koje djeluju na području Općine Lopar;
  • osnivanje zbirki i radionica;
  • integralnu prezentaciju i zaštitu kulturne baštine Lopara, suradnju s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini;
  • organizaciju predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija;
  • izdavačku djelatnost;
  • organiziranje škole stranih jezika.

Donošenjem novog Statuta Centra za kulturu i sport Lopar 22. lipnja 2023., ustanova djelokrug rada širi na sljedeće aktivnosti:

  • organizaciju tečajeva stranih jezika, kompjuterskog programiranja i robotike;
  • trajno obavljanje sportskih djelatnosti; sportske pripreme, sportske poduke te planiranje i programiranje;
  • sportsku rekreaciju;
  • organiziranje i vođenje sportskog natjecanja.

Centar za kulturu i sport Lopar do sada je realizirao niz uspješnih projekata i manifestacija iz raznih kulturno-sportsko-umjetničko-edukativnih područja. Uz brojna koncertna gostovanja, kazališne predstave, izložbe, predavanja, projekcije filmova, radionice za djecu i odrasle, sportske turnire i događanja, ustanova organizira i neke već tradicionalne manifestacije poput Smotre klapa Posle kampanela, Loparske noći, Eko-etno festa i Adventa u Loparu. Ustanova vodi i održava nagrađivani projekt muzeja na otvorenome Rab Archaeological (T)races, a uređuje i godišnjak Loparsku besedu, kao i druge publikacije (300 godina Župe sv. Ivana Krstitelja u Loparu , Lopar: Čuđenje u kamenu i pijesku). Najviše se sportskih aktivnosti odvija u Sportskoj dvorani Lopar, a kada vrijeme postane ugodnije i ljepše, tada se aktivnosti organiziraju i na otvorenome prostoru. Od redovnih aktivnosti valja izdvojiti Univerzalnu školu sporta, Školu plesa i Školu odbojke (namijenjene djeci različitih uzrasta, a posebno se nastojalo uvesti aktivnosti primjerene djevojčicama; sveukupno u aktivnostima sudjeluje 100-tinjak djece). U Sportskoj dvorani Lopar, od samoga otvorenja, održavaju se funkcionalni treninzi i pilates (od 20 do 40 žena, ovisno o mjesecu), kao i termini za rekreativni futsal i košarku. Pokrenuto je i niz aktivnosti na otvorenome, poput novoga projekta pod imenom Ljudi od mora (uključeno 60-ak djece) i Škole rolanja (30-ak djece).

www.centar-za-kulturu-lopar.hr