Od športskih klubova na području Lopar djeluju MNK Lopar i Bane, te boćarski klubovi Lopar i Lukovac koji nastupaju u otočnim ligama i bilježe zapažene rezultate. Brojni loparski sportaši također nastupaju u brojnim klubovima na otoku poput NK Rab, košarkaškog kluba Rab, ženskog rukometnog kluba Rab, karate kluba Rab..

Za svoj rad DŠR Lopar ima predviđena sredstva u proračunu Općine Lopar i Turističke zajednice mjesta Lopar, a ostatak planiranih aktivnosti financirat će se od prikupljenih sponzorstava, članarine…

Društvo ispred sebe ima brojne zadaće od kojih je najprioritetnije osnivanje podsekcija unutar društva i to: nogomet, mali nogomet, boćanje, košarka, odbojka na pijesku, tenis, športovi na vodi…

Glavna misao vodilja pri osnivanju ŠDR Lopar bila je usmjeravanje mladih ljudi ka zdravijem načinu života, poticanje sportskog i natjecateljskog duha, uključivanje u opće koristan društveni rad i druženje kroz razne sportove, te ono što je najbitnije smanjenje želje za alkoholom i drogama te beskorisnom provođenju slobodnog vremena.

Na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje športskog društva rekreacije dana 15.03.2007. godine sazvana je osnivačka a ujedno i izborna Skupština na kojoj je usvojen Statut društva te izabrano vodstvo koje će svoj mandat obnašati slijedeće četiri godine.

Predsjednik: Miljenko Rukavina

www.dsr-lopar.com