Udruga ovčara – Lopar osnovana je 21. ožujka 2000. godine kao oblik slobodnog udruživanja sposobnih državljana Republike Hrvatske s prebivalištem na području otoka Raba i pravnih osoba sa sjedištem na području otoka Raba.
Osobe udružene u udrugu sukladno zakonu o udrugama radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških i gospodarstvenih interesa i ciljeva sa svrhom unapređivanja ovčarstva i ovčarske djelatnosti, bez namjere stjecanja dobiti donijele su statut udruge, koji je osnovno tijelo udruge.

Udruga sukladno statutu ima pečat i otvoren žiro-račun u PBZ-u.

Predsjednik udruge: Dragan Matahlija

Udruga ovčara – Lopar financira se iz članarine svojih članova, priloga i dotacija tijela vlasti općine Lopar i drugih izvora u skladu sa zakonom
Ciljevi udruge: Udruga djeluje na objedinjavanju i poticanju rada svojih članova radi razvoja i unapređenja ovčarstva i ovčarskog gospodarstva, te drugih ciljeva i zadataka koji pridonose udovoljavanju osobnih i zajedničkih interesa članova udruge u ostvarivanju gospodarskih interesa.

Djelatnosti udruge:

Djelatnost udruge ogleda se kroz nabavku hrane; žita, te slanjem članova udruge na redovita godišnja savjetovanja ovčara i kozara Republike Hrvatske.

Udruga organizira prikupljanje i prodaje vune, kako se ista ne bi odlagala na neprimjeren način i time zagađivala okoliš
udruga organizira redovito obrazovanje članova u svezi ovčjih bolesti i suzbijanje istih.
Udruga ovčara jedna je od šest udruga osnivača Hrvatskog saveza uzgajivača koza i ovaca, a na predsjednik Paparić Antun, član je upravnog odbora istog saveza.
Udruga je tijekom svoga rada, godinama provodila krvna testiranja ovaca svojih članova kako bi došlo do priznanja “Rapske ovce” kao autohtone izvorne pasmine ovce Republike Hrvatske. U tome smo 2006. godine i uspjeli. Tako je naša domaća mala ovca sada izvorna pasmina, što smatramo najvećim uspjehom u radu naše udruge. Udruga i dalje nastavlja provođenje testiranja krvi ovnova dvaput godišnje.
Udruga ovčara – Lopar broji ukupno 69 članova. Od toga je 36 članova vlasnika osnovnog stada uključeno u sustav poticaja ovaca.