2024.

Izvještaj o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava (političke stranke)

Odluka o ovlaštenju

 


2023.

POLITIČKE STRANKE 2022. IZVJEŠTAJ

Klasifikacijski plan 2023

Popis brojčanih oznaka uredskog poslovanja općine Lopar

 


2022.

Odluka o proglašenju sajamskih dana

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Lopar

Odluka o ustrojstvu motriteljsko-dojavne službe

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika

Plan prijma u službu za 2022. godinu

 


2021.

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj-akademskoj 2021.-2022. godini

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Pravilnik o radu

lzvještaj o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava


2020.

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Općine Lopar

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija

Odluka o imenovanju djelatnika za arhiviranje podataka arhivskog i registraturnog gradiva Općine Lopar

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za koordinaciju i nadzor izrade akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Lopar


2019.

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Lopar u 2019. godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija

Odluka o utvrdivanju deficitarnih zanimanja na području Općine Lopar

Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslove provedbe javnog poziva za financiranje javnih potreba Općine Lopar

Odluka o proglašenju sajamskih dana

Odluka o korištenju mobilnih telefona

Plan prijma u službu za 2019. godinu

Privitak 1. Planu prijma u službu za 2019. godinu


ARHIVA ODLUKA

Pravilnik o unutarnjem redu

Dodatak 1 pravilniku

Pravilnik o izmjenama pravilnika

Pravilnik o izmjenama pravilnika II


Odluka o proceduri naplate prihoda

Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Općine Lopar

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o mogućnosti zahtjeva za produljenjem radnog vremena

Pravilnik o radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar


Odluka o korištenju mobilnih telefona

Pravilnik o korištenju službenog vozila, mobilnih telefona i službena putovanja

Odluka o božićnici službenicima i namještenicima Općine Lopar

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan prijma u službu 2018. | privitak 1