Zaključak načelnika o prihvaćanju izvješća o II. ponovnoj javnoj raspravi PPUO LOPAR

IZVJEŠĆE O DRUGOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI I. ID PPUO LOPAR