I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOPAR (2022.godina)

IDPPUO Obrazloženje

Odredbe za provedbu

4.1 ID PPUO GP Lopar

4.2 ID PPUO GP Sv.Grgur

4.3 ID PPUO GP Otok Goli

1A korištenje i namjena površina

1B promet-pošta-telekomunikacije

2 infrastrukturni sustavi i mreže

3A uvjeti korišt. (priroda i kultura)

3B uvjeti korišt. (tlo-vode i mora)

3C posebne mjere (tlo i sanacija)

3D nacionalna ekološka mreža

3E područja prim. planskih mjera zaštite

 

 


2. Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu prostornog plana uređenja Općine Lopar


Zaključak načelnika o prihvaćanju izvješća o II. ponovnoj javnoj raspravi PPUO LOPAR

IZVJEŠĆE O DRUGOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI I. ID PPUO LOPAR