2023

Plan Nabave 2023.


2021

Provedbeni program Općine Lopar za razdoblje 2021.-2025.

Strategija razvoja Općine Lopar za razdoblje 2020. do 2030. godine

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje 2020. do 2030. godine

 

 

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

 

2020


Poštovani sugrađani,

pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE LOPAR ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2030. GODINE čija je svrha pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na lokalnoj razini.

Strategija razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. godine predstavlja sveobuhvatni dokument koji obuhvaća razvoj svih sektora (civilni, javni, privatni) identificira probleme i potrebe, te razvojne projekte koji će biti smjernica za održivi razvoj općine, pripremu projekata za fondove Europske unije, razvoj poduzetništva, gospodarski razvoj te privlačenje investitora. Dokument predstavlja inspirativno viđenje odnosno deklaraciju koja definira ono što se želi postići u dugoročnom razdoblju te služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.

Primjedbe i prijedloge zainteresirana javnost može podnositi u roku od 30 dana od dana objave a najkasnije do 15. rujna 2020. godine putem digitalnog upitnika dostupnog na https://forms.gle/KruDDGfnwRfVY3Uq8

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE LOPAR ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2030. GODINE


Poštovani sugrađani,

pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju PRIJEDLOGA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA koji se prethodno donose u cilju što boljeg razumijevanja i upoznavanja građana sa svim aktivnostima na lokalnoj razini tijekom procesa izrade, donošenja i provedbe Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Primjedbe i prijedloge zainteresirana javnost može podnositi u roku od 30 dana od dana objave najkasnije do 10. lipnja 2020. godine na e-mail adresu tajnik@opcina.lopar.hr

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan

 


2019

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2019. godinu


 

ARHIVA

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine


U skladu sa obvezama prema Zakonu o  održivom gospodarenju otpadom Općina Lopar objavom daje na javnu raspravu nacrt prijedloga

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LOPAR za razdoblje 2017. – 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Primjedbe na plan zainteresirana javnost može podnositi u roku od 30 dana od dana objave , do 3. veljače 2018. godine na e-mail adresu tajnik@opcina.lopar.hr

KONAČNI PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LOPAR za razdoblje 2017. – 2022. godine