OPĆINA LOPAR, Lopar 289A, 51281 LOPAR
e-mail: info@opcina-lopar.hr
tel. 051/775-593

 

 

U Upravnom odjelu za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 

 

 

 

 

 

U Upravnom odjelu za financije i komunalni sustav kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 

 

 

 

DOKUMENTI


Plan prijma u službu

Odluka o radnom vremenu

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Lopar

Odluka o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar

Pravilnik o unutarnjem redu Općinske uprave

DODATAK 1 Pravilnika o unutarnjem redu

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika