www.centar-za-kulturu-lopar.hr

 


  1. siječnja 2010. Odlukom Općinskog vijeća Općine Lopar osnovana je ustanova u kulturi Centar za kulturu Lopar, a ustrojstvo, djelokrug djelatnosti, ovlasti te druga pitanja značajna za poslovanje ustanove regulirana su zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom te drugim općima aktima. Temeljem Odluke o osnivanju, 21. veljače 2011. Centar za kulturu Lopar registriran je kao ustanova u  Trgovačkom sudu u Rijeci, čiji djelokrug rada obuhvaća:
  • koordinacija ustanova i udruga te manifestacija koje djeluju na području Općine Lopar
  • osnivanje zbirki i radionica
  • integralna prezentacija i zaštita kulturne baštine Lopara, suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini
  • organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija
  • izdavačka djelatnost
  • organiziranje škole stranih jezika

Centar za kulturu Lopar do sada je realizirao niz uspješnih projekata i manifestacija iz područja kulture i kulturne baštine. Uz brojna koncertna gostovanja, kazališne predstave, izložbe, predavanja, projekcije dokumentaraca, radionice za djecu i odrasle, ustanova organizira i neke već tradicionalne manifestacije poput Smotre klapa Posle kampanela, Loparske noći i Eko-etno festa, uređuje Loparsku besedu i druge publikacije (300 godina Župe sv. Ivana Krstitelja u Loparu (2015.), Lopar: Čuđenje u kamenu i pijesku (2016.)).