25. svibnja 2018. započela je primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka koju možete pronaći ovdje.

*Objava je vezana za Centar za kulturu Lopar


  1. siječnja 2010. Odlukom Općinskog vijeća Općine Lopar osnovana je ustanova u kulturi Centar za kulturu Lopar, a ustrojstvo, djelokrug djelatnosti, ovlasti te druga pitanja značajna za poslovanje ustanove regulirana su zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom te drugim općima aktima. Temeljem Odluke o osnivanju, 21. veljače 2011. Centar za kulturu Lopar registriran je kao ustanova u  Trgovačkom sudu u Rijeci, čiji djelokrug rada obuhvaća:
  • koordinacija ustanova i udruga te manifestacija koje djeluju na području Općine Lopar
  • osnivanje zbirki i radionica
  • integralna prezentacija i zaštita kulturne baštine Lopara, suradnja s nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini
  • organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija
  • izdavačka djelatnost
  • organiziranje škole stranih jezika

Centar za kulturu Lopar do sada je realizirao niz uspješnih projekata i manifestacija iz područja kulture i kulturne baštine. Uz brojna koncertna gostovanja, kazališne predstave, izložbe, predavanja, projekcije dokumentaraca, radionice za djecu i odrasle, ustanova organizira i neke već tradicionalne manifestacije poput Smotre klapa Posle kampanela, Loparske noći i Eko-etno festa, uređuje Loparsku besedu i druge publikacije (300 godina Župe sv. Ivana Krstitelja u Loparu (2015.), Lopar: Čuđenje u kamenu i pijesku (2016.)).

 

Službenik za zaštitu podataka u Centru za kulturu Lopar

Antonija Matahlija, referent za računovodstvene poslove u Općini Lopar

info@opcina-lopar.hr, czk@lopar.com

+385(0)51 775 392

Odluka o imenovanju službenika ZZP

INTERNI PRAVILNIK o zaštiti osobnih podataka

Suglasnost – Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka CZK Lopar

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).

Službenica za informiranje: Tonka Kavran

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Privola – primanje obavijesti putem e-maila: https://docs.google.com/forms/u/0/d/1-7CHflsf-uSll8y-ZvK-wG7PnTGNY5fN9MkCUm2Xv-o/edit?usp=forms_home&ths=true

Djelatnici:

Ravnatelj: Tonka Kavran, prof. (od 1. kolovoza 2015.)

 

Kontakt:

Centar za kulturu Lopar

Lopar 284, Lopar

051/775-392

099/814-0712

czk@lopar.com


Vijesti iz kulture možete pogledati na ovoj poveznici 


 

Službene obavijesti i dokumenti:

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave CZK Lopar

Pravilnik o radu CZK Lopar

Centar za kulturu -Rješenje o upisu u sudski registar

Statut Centar za kulturu

Promjene u sudskom registru

Centar za kulturu Lopar – popis gradiva

Centar za kulturu Lopar – pravilnik o arhiviranju

Odluka – službenik za arhiviranje

Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o izmjeni

Odluke o osnivanju

Odluka o osnivanju Centra za kulturu


2021.

Financijski plan za 2021

Obrazloženje financijskog plana za 2021.


2020.

Obrazloženje 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.

Obrazloženje 2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.

Financijsko izvješće I-IX 2020. – referentna stranica

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.

Financijsko izvješće I-VI. – referentna stranica

Financijsko izvješće I-III 2020 – referentna stranica

Financijski plan za 2020.

Obrazloženje financijskog plana za 2020.


2019.

Bilješke uz financiijsko izvješće za 2019

Financijsko izvješće I – XII 2019

Financijsko izvješće – referentna stranica I-XII 2019.

Financijsko izvješće – RAS-F-XII 2019.

Financijsko izvješće – PVRIO-XII 2019.

Financijsko izvješće – PR – RAS -I-XII 2019.

Financijsko izvješće – OBV-XII 2019.

Financijsko izvješće – BIL-XII 2019.

Izvješće o radu za 2019.

Evidencije programa realiziranih u 2019.

Obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.

Obrazloženje financijskog plana za 2019.

Obrazloženje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.

ZPPI – Godisnje izvješće 2019.

Odluka o imenovanju ravnatelja 2019.

Odluka o zapošljavanju samostalnog referenta u kulturi 2019.

Rješenje o upisu u sudski registar 2019.

Financijski plan za 2020.

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2019.

Proračun za 2019.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2019.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Financijsko izvješće I.-III. 2019. – ref. stranica

Financijsko izvješće I. – VI. 2019.-ref. stranica

Financijsko izvješće I.-IX.2019. ref. stranica


 

2018.

Izvršenje proračuna za 2018.

Evidencije programa 2018.

Izvješće o radu 2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Proračun za 2018.

Financijsko izvješće – I.-VI.2018. -referentna stranica

Financijsko izvješće – I.-III.2018.-referentna stranica

Rebalans proračuna za 2018.

Financijsko izvješće za I – IX 2018 – referentna stranica

 

Financijsko izvješće za 2018. – Obveze

Financijsko izvješće za 2018. – BIL

Financijsko izvješće za 2018. potvrda FINE i referentna stranica

Financijsko izvješće za 2018. – RAS-funkcijski

Financijsko izvješće za 2018. – P-VRIO

Financijsko izvješće za 2018. – PR-RAS

 


 

2017.

Izvršenje proračuna za 2017.

Godisnje izvješće – provedba ZPPI u 2017.

Proračun za 2017.

Rebalans proračuna za 2017.

Financijsko izvješće za 2017 – Referentna stranica

Financijsko izvješće za 2017-PR-RAS

Financijsko izvješće za 2017-BIL

Financijsko izvješće za 2017-RAS funkcijski

Financijsko izvješće za 2017-P-VRIO

Financijsko izvješće za 2017-Obveze