Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Lopar

Odluka o komunalnom redu na području Općine Lopar