Pravilnik o radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Odluka o korištenju mobilnih telefona

Pravilnik o korištenju službenog vozila, mobilnih telefona i službena putovanja

Odluka o božićnici službenicima i namještenicima Općine Lopar