2019.

Odluka o korištenju mobilnih telefona

Plan prijma u službu za 2019. godinu

Privitak 1. Planu prijma u službu za 2019. godinu


ARHIVA ODLUKA

Pravilnik o unutarnjem redu

Dodatak 1 pravilniku

Pravilnik o izmjenama pravilnika

Pravilnik o izmjenama pravilnika II


Odluka o proceduri naplate prihoda

Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Općine Lopar

Odluka o mogućnosti zahtjeva za produljenjem radnog vremena

Pravilnik o radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar


Odluka o korištenju mobilnih telefona

Pravilnik o korištenju službenog vozila, mobilnih telefona i službena putovanja

Odluka o božićnici službenicima i namještenicima Općine Lopar

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan prijma u službu 2018. | privitak 1