Obavijest o početku tečajeva:

OPOSOBLJAVANJE ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 14/14.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida. Osposobljavanje se odnosi na sve osobe koje na bilo koji način koriste navedena sredstva tj pesticide, za privatne potrebe ili profesionalno (OPG-i, ratarstvo, voćarstvo, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, fizičke i pravne osobe koje održavaju javne površine, osobe koje proizvode ili skladište navedene tvari…itd.). Edukacija se vrši za modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski); kategorija OPG i drugi poljoprivrednici; kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge) i kategorija pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine).

Mjesto održavanja: Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ – Ispostava Rab
Informacije i prijave 051/776-924

E-mail: epidemiologija.rab@zzjzpgz.hr

 

Termini tečajeva za održivu upotrebu pesticide:

19.03.2021. – Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticide (1. Modul za profesionalne korisnike, 1.1. OPG i drugi poljoprivrednici) Ispit: 19.03.2021. i 20.03.2021. Cijena 187,50 (PDV uključen)

22.03.2021. – Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticide (1. Modul za profesionalne korisnike, 1.1. OPG i drugi poljoprivrednici) Ispit: 24.03.2021 i 25.03.2021. Cijena 375,00 (PDV uključen)

25.03.2021. – Osnovna izobrazba  o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticide (1.3.1 Komunalne tvrtke, 1.3.2 Druge pravne i fizičke osobe.) – Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici, parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) Ispit: 29.03.2021. i 30.03.2021., Cijena 375 kn (PDV uključen).