POZIV NA RADIONICU

FINANCIRANJE EU PROJEKATA KROZ KREDITNI PROGRAM HBOR-A NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA


TEMA 1
Kreditni programi HBOR-a za financiranje EU projekata
Predavač: Vesna Bartolović Stančić – Voditeljica HBOR-a za područje
Primorja , Gorkog kotara i Like

TEMA 2
Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Kroz temu će se obraditi slijedeća poglavlja:
– Predmet natječaja
– Uvjeti prihvatljivosti korisnika
– Isključenje korisnika
– Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti
– Poslovni plan
– Visina potpore
– Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu

Predavač: Miro Kasipović, KAM CONSULTING Rijeka
Radionicu organizira LAG „MENTORIDES“

RADIONICA ĆE SE ODRŽATI :
13. 11. 2018. (utorak) sa početkom u 11 h u prostoru grada Raba