Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN-02/23 RADOVI NA ASFALTIRANJU- SANACIJA

18. siječnja 2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN-01/23 – izrada mobilne aplikacije i CMS sustava (SMART LOPAR)

18. siječnja 2023.

JAVNI POZIVI CESTA 7, 20 i 1.1.

23. prosinca 2022.

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima na području Općine Lopara za 2022. godinu

21. prosinca 2022.

Javni poziv za zapošljavanje u sklopu programa: “Zaželi, program zapošljavanja žena – faza III”

14. prosinca 2022.

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj-akademskoj 2022.-2023. godini

09. prosinca 2022.

Javni oglas za stjecanje prava vlasništva, k.o. Lopar, projekt javna cesta Melak – groblje u Loparu s infrastrukturom

27. listopada 2022.

Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ u 2022. godini

24. rujna 2022.

Više informacija o javnom pozivu potražite na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hop-4707/4707

Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

14. rujna 2022.

Osnovne informacije o Javnom pozivu kao i popratna dokumentacija objavljene su i na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476

NATJEČAJ za financiranje javnih potreba na području Općine Lopar u 2023.god.

12. rujna 2022.

Ispravak objavljene informacije

27. lipnja 2022.

U tekstu objavljenom u Loparskoj besedi broj 25 od lipnja 2022. godine pod naslovom Općinsko vijeće došlo je do nenamjerne pogreške u pisanju imena potpredsjednika općinskog vijeća općine Lopar.

Umjesto Joško Matahlija ispravno je i trebalo je pisati Josip Matahlija. Ovim putem uredništvo Loparske besede upućuje svoju ispriku gospodinu Jošku Matahliji i gospodinu Josipu Matahliji.

Natječaj za prodaju nekretnina na području poslovne zone Sorinj

27. lipnja 2022.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Lopar

17. lipnja 2022.

Postavljanje ležaljki i suncobrana na Rajskoj plaži i plaži Mel

25. svibnja 2022.

I. JAVNI POZIV za davanje javnih površina na korištenje u 2022. godini

24. svibnja 2022.

NATJEČAJ za prodaju osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda

10. svibnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ – komunalni redar i prometni redar

06. svibnja 2022.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Općina Lopar raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar na radno mjesto: – stručni suradnik – komunalni redar i prometni redar.