Radi prevencije daljnjeg širenja i zaštite od bolesti uzrokovane virusom COVID-19, Općina Lopar ne prima stranke.

Pozivamo građane da svu komunikaciju obavljaju:

  • elektroničke pošte: info@opcina-lopar.hr
  • telefonski na broj: 051/775-593
  • običnom poštom na adresu: Općina Lopar, Lopar 289a, 51281 Lopar