Suradnjom Instituta za arheologiju (dr. sc. Ana Konestra), Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave (dr. hab. Fabian Welc) i Arheološkog muzeja u Zagrebu (kustostica Anita Dugonjić) te uz sudjelovanje vanjskih suradnika, u Loparu na otoku Rabu provedena su interdisciplinarna istraživanja u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba”. Istraživanjima je obuhvaćena uvala Podšilo, gdje su nastavljena probna sondiranja, terenski pregledi te geofizička mjerenja na više pozicija, a tijekom ove kampanje geofizička mjerenja provedena su i na lokalitetu Kaštelina – željeznodobnoj gradini smještenoj na istočnoj strani loparskoga poluotoka.
Time su prikupljeni novi podaci o antičkoj – kasnoantičkoj arhitekturi u uvali Podšilo, dok će provedene geoarheološke analize omogućiti bolje razumijevanje prirodnih procesa koji utječu na lokalitet; od iznimnog su interesa preliminarni rezultati mjerenja na Kaštelini, gdje su po svoj prilici utvrđene strukture koje je moguće pripisati naseobinskim objektima.
Projekt su, uz Ministarstvo kulture, podržali i Općina Lopar te Centar za kulturu Lopar kojima zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
Tijekom ljetnih mjeseci u Loparu je postavljena izložba na otvorenom “Putovanje kroz prošlost Lopara”, čiji su autori i idejni realizatori Centar za kulturu Lopar (T. Kavran) i Institut za arheologiju (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra), a jedan je od rezultata rada na projektu.

Izvor: Newsletter Instituta za arheologiju, br. 42

https://us3.campaign-archive.com/?u=b421027c89823f65ad0172a12&id=55f7a23b56