U sklopu projekta „Mala čitaonica“ u petak, 11. siječnja održat će se čitaonica za djecu „Uroni u priču u prostoru DVD-a Lopar s početkom u 16,00 sati. Čitaonica je namijenjena djeci uzrasta od 3 do 8 godina, a vodit će ju odgajateljice Andrea Deželjin i Magdalena Matahlija.

U sklopu novopokrenutog projekta „Mala čitaonica“, Centar za kulturu Lopar u 2019. godini na mjesečnoj bazi organizirat će čitaonice popraćene interdisciplinarnim radionicama za djecu s ciljem poticanja čitalačkih navika i pridonošenja stvaranju afirmativnog odnosa prema književnosti od najranije dobi, što je izuzetno važno u smislu poticanja kulture čitanja budući da Lopar još uvijek nema knjižnicu.