Za polaznike dječjeg vrtića i njihove roditelje u utorak, 16. svibnja, održat će se radionica „Cvat kreativnosti“ s početkom u 11,30 h. Riječ je o prvoj u nizu kreativnih radionica u okviru projekta „Gradim svoj svijet“ koji Centar za kulturu Lopar provodi u suradnji s dječjim vrtićem i područnom školom uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije i Općine Lopar.

Kako bismo djecu od malih nogu senzibilizirali  za različite umjetničke izričaje i potaknuli ih na kreativno izražavanje, do kraja godine u planu je niz raznovrsnih radionica. Jedan ciklus bit će namijenjen djeci, dok će preostala dva biti za odgojitelje i učitelje, odnosno za roditelje. Kroz različite aktivnosti djeca će morati međusobno surađivati, a pritom će imati priliku razvijati svoje vještine i talente. Kod odgajatelja, učitelja i roditelja nastojat će se potaknuti kreativan način razmišljanja kako bi djeci pružili poticaj da ispolje svoju kreativnost i realiziraju potencijale kojih možda nisu svjesni. Nizom kreativnih zadataka nastojat će se razvijati socijalne vještine i međuljudske odnose među vršnjacima te doprinijeti osnaživanju zajednice.