23. rujna – 11. listopada 2020. g.

Unatoč poteškoćama uzrokovanima COVID-19 pandemijom, kampanja terenskih istraživanja u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba” u 2020. g. održana je, iako u ponešto reduciranom obliku.

Istraživanja su obuhvatila nekoliko lokaliteta na kojima su provedena snimanja postojećeg stanja arhitektonskih ostataka, kao i otočnih područja na kojima su provedeni terenski pregledi. Na lokalitetu Kaštelina u Loparu istražena je manja probna sonda s ciljem razumijevanja stratigrafije mogućeg bedemskoga prostora. Time su i ovogodišnjom kampanjom obuhvaćeni lokaliteti gotovo svih razdoblja i različitih tipologija, što će dodatno upotpuniti dosadašnju bazu podataka otočne arheološke baštine.

Projekt se provodi suradnjom Instituta za arheologiju (A. Konestra) i Instituta za arheologiju Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave (F. Welc), a u ovogodišnjoj su kampanji sudjelovale A. Konestra i P. Androić Gračanin, uz svekoliku logističku pomoć T. Kavran, ravnateljice Centra za kulturu Lopar, koji je, uz Institut za arheologiju, osigurao sredstva za istraživanja.

Izvor: Newsletter Instituta za arheologiju br. 67