Godine 2007. Općina Lopar osnovala je Komunalno trgovačko društvo Lopar Vrutak d.o.o. sa primarnom djelatnošću sakupljanja neopasnog otpada. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i ima status društva s ograničenom odgovornošću, te status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.

Lopar Vrutak d.o.o
Lopar 381/a
51281 Lopar
OIB: 46240349814

MB: 02298732

www.lopar-vrutak.hr