Dječji vrtić Pahuljica, PO Lopar
Radno vrijeme vrtića je od 6:30 do 16:30.

 Program
U vrtiću se provodi primarni program odgojno obrazovnog rada te program male škole. Rad sa djecom u predškolskoj ustanovi prilagođen je individualnim mogućnostima i sposobnostima, te razvojnim potrebama djeteta.

Za roditelje
Prateći interes i potrebe djeteta možemo sa sigurnošću reći da je dijete autor svog razvoja kojeg ne možemo unaprijed planirati, ali ga se može poticati, dopustiti im da sami istražuju svijet koji ih okružuje, a mi smo tu da im to omogućimo. Djeca se rado druže kako sa vršnjacima tako i sa mlađom i starijom djecom učeći jedni od drugih. U grupi se osigurava optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru, učenje te na taj način pružamo pomoć roditeljima u brizi za sigurnost, odgoj te sretno djetinjstvo u okviru vremena i prostora boravka djeteta u vrtiću. Period predškolskog odgoja važan je period za daljnji rast, razvoj djeteta i odrastanje, te formiranje djeteta u odraslu osobu – čovjeka.

AKTIVNOSTI – GLJIVICE I ZEČIĆI

Dječji vrtić “Pahuljica”
Lopar 289
51281 Lopar
Telefon: 051/445-343
Ravnatelj: Sanja Grozdanić

Odgajatelji:
Barbara Matahlija
Tea Vosnik
Sanja Ilijić

Odgojne skupine:
odgojna skupina “Zečići”
odgojna skupina “Gljivice”