Udruga je osnovana dobrovoljnim udruživanjem članova, radi promocije klapa i klapske pjesme, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove, a s ciljem da što veći broj građana prihvati klape i klapsku pjesmu kao dio hrvatske kulturne baštine i glazbene kulture, te da se organiziranom djelatnošću postignu što bolji rezultati djelovanja.

Umjetnički voditelj: Miljenko Vidas – Kerry.

Predsjednica udruge: Tatjana Pičuljan

Klapa aktivno djeluje od 2014. godine, a službeno je registrirana kao udruga u ožujku 2015. godine.  Za sada okuplja 11 članica.