Statut Općine Lopar

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lopar

Poslovnik o radu Općinskog vijeća

 


SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR
SAZIV 2021.


DAMIR PAPARIĆ (HDZ)
e-mail: predsjednik.vijeca@opcina-lopar.hr


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
ŽELJKO PEĆARINA
IVAN PIČULJAN
DAMIR PAPARIĆ
DANIJEL MUŠĆO

MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
ALBINA ANDREŠKIĆ
OLIVER PIČULJAN
JOŠKO MATAHLIJA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
DINO IVANIĆ
JOSIP MATAHLIJA