2019

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2019. godinu


 

ARHIVA

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine


U skladu sa obvezama prema Zakonu o  održivom gospodarenju otpadom Općina Lopar objavom daje na javnu raspravu nacrt prijedloga

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LOPAR za razdoblje 2017. – 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Primjedbe na plan zainteresirana javnost može podnositi u roku od 30 dana od dana objave , do 3. veljače 2018. godine na e-mail adresu tajnik@opcina.lopar.hr

KONAČNI PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LOPAR za razdoblje 2017. – 2022. godine