Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lopar od 2016. do 2020. donosi se za potrebe Općine Lopar. U nastavku pročitajte cijelu Strategiju.

Strategija upravljanja imovinom od 2016-2020 godine


U skladu sa obvezama prema Zakonu o  održivom gospodarenju otpadom Općina Lopar objavom daje na javnu raspravu nacrt prijedloga

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LOPAR za razdoblje 2017. – 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Primjedbe na plan zainteresirana javnost može podnositi u roku od 30 dana od dana objave , do 3. veljače 2018. godine na e-mail adresu tajnik@opcina.lopar.hr

KONAČNI PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LOPAR za razdoblje 2017. – 2022. godine