Općina Lopar sufinancira 50% iznosa za sterilizaciju i kastraciju mačaka i pasa u vlasništvu stanovništva s prebivalištem u Loparu kod VETERINARSKE AMBULANTE DEBELIĆ j.d.o.o.

Za sve informacije i ishodovanje potvrde potrebno je javiti se u Upravni odjel za financije i komunalni sustav Općine Lopar, osobno ili na telefon 051 775 598, e-mail: m.ivanic@opcina-lopar.hr