Općina Lopar poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da se uključe u savjetovanje za nabavu radova za izgradnju dječjeg vrtića Lopar. Od dana 07. svibnja otvoreno je savjetovanje kroz sustav EOJN u kojem je vidljiva cjelokupna dokumentacija za sam postupak javne nabave koji će uslijediti nakon provedenog savjetovanja. Savjetovanje je otvoreno 5 dana.

https://eojn.hr/prior-consultation-eo/6202

Procijenjena vrijednost nabave je 1.450.000,00 €. Projektom je planirana izgradnja dječjeg vrtića u Loparu koji obuhvaća izgradnju 3 nova dnevna boravka (2 dnevna boravka za djecu vrtićke dobi i 1 dnevni boravak za djecu jasličke dobi). U gradnju se kreće nakon 15. rujna 2024. do kada vrijedi zabrana građevinskih radova u Općini Lopar prema Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Lopar za 2024. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije 42/23).

Podsjetimo, Općina Lopar je 13. ožujka 2024. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost i to za projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Lopar“ kada su Općini Lopar dodijeljena sredstva u iznosu od 544.695,00 €.