U četvrtak, 19. ožujka u predvorju Područne škole Lopar za učenike i polaznike dječjeg vrtića bit će izvedena predstava „Smjehuljica i Mrgud“. Predstava Kazališta „Prijatelj“ započet će u 11,00 sati. Uz potporu Ministarstva kulture RH i Općine Lopar, gostovanje organizira Centar za kulturu Lopar. O PREDSTAVI Ova predstava na scenu dovodi dva oprečna karaktera: veselu i vječno nasmijanu Smjehuljicu i uvijek namrgođenog i nezadovoljnog Mrguda. Na prvi pogled Smjehuljica nema razloga za smijeh. Njoj suprotstavljen je Mrgud koji premda zapravo nema egzistencijalnih problema svaku pa i najmanju životnu nevolju doživljava tragično i ne može naći razlog za smijeh. Njihov kratki susret postat će rasplesan, razigran i raspjevan i zahvaljujući Smjehuljici Mrgud će shvatiti da je sve razlog za smijeh.