Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Zagreb, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Plana upravljanja za
područje Ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KAMENJAK“ kojom gospodari Šumarija Rab, UŠP Senj. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog elaborata Plana upravljanja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2024. – 31. prosinca 2033. godine može se obaviti u Šumariji Rab, Banjol 21 ,   od  16. svibnja  –  17. lipnja 2024. godine, od  9.00 do 12.00 sati.

Javna rasprava održati će se u vijećnici Općine Lopar  18. lipnja  2024. godine  od 11.00 do 13.00 sati.

U Rabu, 16. svibnja 2024.