ODLUKE 2020

Izmjena i dopuna Odluke o grobljima

Odluka o visni grobne naknade za dodjelu grobnog mjesta

Odluka o sufinanciranju dijela pogrebnih troškova

Odluka o socijalnoj skrbi

ODLUKE 2019

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Rijeka u 2019. godini

Odluka o komunalnom doprinosu

Plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2019. godinu

Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za područje Općine Lopar

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2019. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini

Srednjeročni (trogodišnji) plan davanja koncesije za razdoblje od 2019. do 2021. godine

 


ODLUKE 2018

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Lopar

Odluka o komunalnom redu na području Općine Lopar