PROČELNICA

Manuela Ivanić, mag.oec.
– funkciju obnaša od 11. 04.2007. godine

tel. 051/ 775-598
fax. 051/775-597
mob. 098/959-9640
m.ivanic@opcina-lopar.hr

 

VODITELJICA UREDA NAČELNIKA

Marijana Protulipac Tomičić, bacc.oec.
– zaposlena od 15.05.2007.

tel. 051/775-593
fax. 051/775-597
mob. 098/385-982
mptomicic@opcina-lopar.hr


 

ODSJEK ZA PRORAČUN, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
VODITELJ

Mladenko Perić
-zaposlen od 01.05.2007.

tel. 051/775-509
fax. 051/775-597
mob. 098/385-981
racunovodstvo@opcina-lopar.hr

 


 

REFERENTI ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

tel. 051/775-506
fax. 051/775-597
referent@opcina-lopar.hr

 

VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE

Antonija Matahlija, bacc.oec.
– zaposlena od 29.04.2016.

tel. 051/775-593
fax. 051/775-597
mob. 098/185-6439
referentica@opcina-lopar.hr

 


Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar

ODLUKA o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar

ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar

ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

DODATAK 1 Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Pravilnik o III. Izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Pravilnik o unutarnjem redu

Dodatak 1 pravilniku

Pravilnik o izmjenama pravilnika

Pravilnik o izmjenama pravilnika II