KLASA:013-4/21-01/02

URBROJ:2169/02-05/1-21-06

Lopar, 24. svibnja 2021.

 

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lopar utvrdilo je i objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

 

I. Od ukupno 1.120 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 850 birača, odnosno 75,89%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 850 birača, odnosno 75,89%. Važećih listića bilo je 811, odnosno 95,41%. Nevažećih je bilo 39 listića, odnosno 4,59%.
 

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

 

1.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 362 glasa 44,63%

Nositelj kandidacijske liste: ZDENKO JAKUC

2.
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES 275 glasova 33,90%

Nositeljica kandidacijske liste: ALBINA ANDREŠKIĆ

3.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 174 glasa 21,45%

Nositelj kandidacijske liste: DINO IVANIĆ

III. Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Lopar su:
 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: ZDENKO JAKUC

2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES

Nositeljica kandidacijske liste: ALBINA ANDREŠKIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: DINO IVANIĆ

 

IV. Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Lopar:
 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: ZDENKO JAKUC

dobila je 4  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. ZDENKO JAKUC
2. ŽELJKO PEĆARINA
3. IVAN PIČULJAN
4. DAMIR PAPARIĆ

 

2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES

Nositeljica kandidacijske liste: ALBINA ANDREŠKIĆ

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. ALBINA ANDREŠKIĆ
2. OLIVER PIČULJAN
3. JOŠKO MATAHLIJA

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: DINO IVANIĆ

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. DINO IVANIĆ
2. JOSIP MATAHLIJA

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE LOPAR

MIRELLA RODIN