KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren do 10. 4. 2017.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370