Društvo Loparko d.o.o. za vodne usluge, skraćenog naziva Loparko d.o.o. osnovano je 2014. godine provedbom odvajanja vodnih djelatnosti iz društva Lopar Vrutak d.o.o. Društvo je osnovano od strane Općine Lopar kao jedinog osnivača, a na temelju provedbe Zakona o vodama.

Loparko d.o.o
Lopar 381/a
51281 Lopar
OIB: 
17565255620
MB: 04249747

www.loparko.hr