Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Općina Lopar provode javnozdravstveni program”Skrining osteoporoze kod žena” u svrhu prevencije i ranog otkrivanja promjena u mineralnoj gustoći kosti dok se bolest i njene posljedice još nisu razvile. Ultrazvučno će se mjeriti gustoća petne kosti u žena dobi od 55 godina nadalje. Izračunavanjem rizika za nastanak osteoporoze kod žena i poduzimanjem preventivnih aktivnosti direktno se utječe na smanjivanje mogućnosti razvoja komplikacija bolesti (prijeloma).

Program provode liječnik i stručni suradnici Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Ispostave Rab, te je planiran pregled uz provedbu epidemioloških mjera. Narudžbe za preglede moguće je ostvariti radnim danom, na broj tel. 776-924, a pregledi će se obavljati, sukladno epidemiološkoj situaciji,
prema predviđenom rasporedu za petak 08.listopada 2021.

Zahvaljujemo na suradnji i potpori značajnog javnozdravstvenog programa.


Mr.sc. Daniela Glažar Ivče dr.med.
spec.epidemiolog
Voditeljica ispostave Rab