I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lopar

 

_II_IDPPUO_Odredbe_Lopar_PP
ID_PPUOLopar_1A_namjena
ID_PPUOLopar_1B_promet-posta-telekomunikacije
ID_PPUOLopar_2_infrastrukturni sustavi i mreze
ID_PPUOLopar_3A_uvjeti korist.(priroda i kultura)
ID_PPUOLopar_3B_uvjeti korist.(tlo-vode i mora)
ID_PPUOLopar_3C_posebne mjere (tlo i sanacija)
ID_PPUOLopar_3D_nacionalna ekoloska mreza
ID_PPUOLopar_3E_podrucja prim planskih mjera zastite
ID_PPUOLopar_4-2_GP Grgur
ID_PPUOLopar_4-3_GP Goli otok
ID_PPUOLopar-4_1_Lopar
II_ID_PPUO_Obrazlozenje_PP
II_ID_PPUO_Sazetak_PP

 

 

Prostorni plan

 

Odluka_ID_PPUO_Lopar objava

Prostorni plan uređenja Općine Lopar

grafički dio

poveznica na SN PGŽ

SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE.

 

 


 

 

DOKUMENTI VEZANI UZ PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU 21.-29.06.2011.

 

GP Lopar ponovna javna rasprava

GP Goli otok ponovna javna rasprava

GP Sv. Grgur ponovna javna rasprava

 

 

Lopar – prijedlog studeni 2011 PPJR II Odredbe

Lopar – prijedlog studeni 2011 PPJR II Odluka

Sazetak za javnost ponovna JR PPUO Lopar

 

 

1A_namjena_ponovna jr


1B_promet_ponovna jr


2_infrastrukturni sustavi_ponovna jr


3A_uvjeti kor kult i prir_ponovna jr


3B_uvjeti korist_ponovna jr
3C_podebne mjere_ponovna jr
3D_nem_ponovna jr

 

 

 


 

 

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

 

 

PPJR – građevinska područja Lopar PDF (1357KB)
PPJR – Sv.Grgur PDF (656KB)
PPJR – Goli PDF (2974KB)

 

 

PPUO Lopar – tekstualni dio PDF (4858KB)
PPUO Lopar – sažetak za javnost PDF (1860KB)
PPUO Lopar – odredbe za provođenje PDF (589KB)
PPUO Lopar – odluka pdf PDF (617KB)

 

 

1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
web verzija (861KB) | print verzija (8700KB)

 

 

1B KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – promet, pošta, telekomunikacijski sustav i lokacije društvene djelatnosti
web verzija (831KB) | print verzija (8594KB)

 

 

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – vodnogospodarski i energetski sustavi
web verzija (729KB) | print verzija (8076KB)

 

 

3A UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – područja posebnih uvjeta korištenja
web verzija (936KB) | print verzija (8285KB)

 

 

3B UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – područja posebnih ograničenja u korištenju
web verzija (894KB) | print verzija (8173KB)

 

 

3C UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
web verzija (723KB) | print verzija (8097KB)

 

 

3D UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – područja ekološke mreže
web verzija (1107KB) | print verzija (8139KB)

 

 

3E UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
web verzija (729KB) | print verzija (8070KB)