Proračun Centra za kulturu Lopar za 2017.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar održanoj 20. prosinca 2016. usvojen je prijedlog Proračuna Centra za kulturu Lopar za 2017. godinu.

czk-proracun-za-2017