U sklopu projekta „Mala čitaonica“ u petak, 11. siječnja održana je prva ovogodišnja čitaonica za djecu „Uroni u priču“ pod vodstvom odgajateljica Andree Deželjin i Magdalene Matahlija. Nakon što su poslušala priču „Djed i repa“, djeca su imala mogućnost likovno-kreativnog izražavanja svojih impresija kroz razne sadržaje koji su bili pripremljeni, među kojima možemo istaknuti izradu lutaka te pripremu mini-predstave za roditelje.

U sklopu novopokrenutog projekta „Mala čitaonica“, Centar za kulturu Lopar u 2019. godini na mjesečnoj bazi organizirat će čitaonice popraćene interdisciplinarnim radionicama za djecu s ciljem poticanja čitalačkih navika i pridonošenja stvaranju afirmativnog odnosa prema književnosti od najranije dobi, što je izuzetno važno u smislu poticanja kulture čitanja budući da Lopar još uvijek nema knjižnicu.