U vijećnici Općine Lopar potpisani su ugovori sa predsjednicima udruga koje djeluju na području Općine Lopar

Načelnik Općine Lopar g. Josip Borić istaknuo je tom prigodom veliku važnost upravo udruga civilnog društva u organiziranju smislenog i kvalitetnog društvenog života. U 12 godina postojanja Općine Lopar svoje djelovanje započelo je ukupno 10 novih udruga i klapa a dvije udruge djeluju u sinergiji članova iz oba dvije JLS na otoku to su MNK „Rab“ i MK „Rab“.

Kada uključimo sva područja za koje se sredstva izdvajaju temeljem iskazanih i odobrenih javnih potreba u prosvjeti i predškolskom odgoju, zdravstvu i socijalnoj skrbi te kulturi i sportu dolazimo do iznosa od 1.856.000,00 kn što znači da ulažemo gotovo 20% proračuna u aktivnosti iznad standarda po navedenim područjima.

Dio  tih sredstava u iznosu  523.000,00 kn  koristi CZK Lopar kao javna ustanova u kulturi zahvaljujući kojoj u toku godine na području naše općine imamo desetke vrhunskih kulturnih događaja i manifestacija.

Za programe zdravstva i socijalne skrbe ističe načelnik planirano je 369.000,00 kn a tiču  se sufinanciranja raznih programa za djecu i odrasle.

Planirani programi iznad standarda u području zdravstva i socijalne skrbi odnose se na sufinanciranje turističke ambulante, pedijatrijske ordinacije za djecu turiste. Programe „Rano otkrivanje poremećaja u razvoju zgloba kuka“, „Prevencija oštećenja bubrega“, “Logopedski tretman djece“, “Preglede dermatologa u sklopu ranog otkrivanja melanoma“.

Općina  Lopar veliku pažnju poklanja i potrebama u predškolskom odgoju i obrazovanju tj. prosvjeti s obzirom da na otoku imamo osnovnu osmogodišnju školu „Ivana Rabljanina“ u sklopu koje je i PŠ Lopar te srednju školu „Markantuna de Dominisa“ sa strukovnim i gimnazijskim programom.

Za potrebe njihovih programa od informatičke opreme, produženog boravka, raznih školskih aktivnosti i opreme izdvojit će se 112.000,00 kn a za redovnu djelatnost Područnog odjeljenja Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u Loparu izdvojit će se u ovoj 2018. godini -430.000,00 kn.

Za ugovore sa udrugama koje djeluju na području Općine Lopar ove godine izdvojit će se sredstva u iznosu od 359.000,00 kn. Sve udruge koje potpisuju danas ugovore pravovremeno su dostavile financijska izvješća o utrošenim sredstvima za prošlu godinu. Mnoge manifestacije u toku godine nisu izvedive bez sudjelovanja članova ovih udruga posebno u vrijeme turističke sezone. Velik je doprinos udruga i u pripremi turističke sezone gdje je već do danas  dogovoreno koja će udruga provesti aktivnosti u čišćenju plaža, uređenju pristupnih puteva i staza plažama istaknuo je načelnik.

Udruge koje okupljaju najveći broj članova na području Općine Lopar  su UVDR Lopar, DŠR Lopar, DŠR Forza, i MNK Lopar te KUD „San Marino“.

Pravo na sredstva Općine Lopar u 2018. godini ostvarile su i sljedeće udruge i klape: Klape Sv.Marin i Užanca,LD Kuna,ŠRD Lopar,Udruga ovčara Lopar,MK Rab i MNK Rab.

Zahvaljujući predsjednicima udruga  načelnik je još jednom na kraju istaknuo važnost njihova  volonterskog djelovanja i posebno brige za djecu koja kroz programe udruga ostvaruju hvalevrijedne aktivnosti i stiču mnoga nova znanja i vještine .