Poziv na 22. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Odluka o II. izmjeni i dopuni proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Odluka o sustavu glavne knjige riznice Općine Lopar i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (1)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Otvoreno pismo mještana zaseoka podgospoje

II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.godini

II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.godini

Plan razvojnih programa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Program javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskoj odgoju.soc.skrbi i zdrav.zaštiti za 2017. godini

Program javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Proračun za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Zapisnik 22. Sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar