OPĆINA LOPAR, Lopar 289A, 51281 LOPAR
e-mail: info@opcina-lopar.hr
tel. 051/775-593

 


UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA
Ana Benić, mag.iur.
e-mail: a.benic@opcina-lopar.hr

VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I INVESTICIJE
Marijana Protulipac Tomičić, bacc.oec.
mob. 098/385-982
mptomicic@opcina-lopar.hr

 


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV

PROČELNICA
Manuela Ivanić, mag.oec.
mob. 098/959-9640
m.ivanic@opcina-lopar.hr

VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE
Mladenko Perić
mob. 098/385-981
racunovodstvo@opcina-lopar.hr

VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE
Antonija Matahlija, bacc.oec.
mob. 098/185-6439
amatahlija@opcina-lopar.hr

VJEŽBENIK – viši referent – komunalni i prometni redar
Nataša Pećarina
mob. 091/607-3848
komunalni.redar@opcina-lopar.hr

DOKUMENTI


Odluka o radnom vremenu

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Lopar

Odluka o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar

Pravilnik o unutarnjem redu Općinske uprave

DODATAK 1 Pravilnika o unutarnjem redu

Izmjene i dopune odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

 

ARHIVA DOKUMENATA


Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar

ODLUKA o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Lopar

ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar

ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

DODATAK 1 Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Pravilnik o III. Izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar

Pravilnik o unutarnjem redu

Dodatak 1 pravilniku

Pravilnik o izmjenama pravilnika

Pravilnik o izmjenama pravilnika II