Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lopar

04. veljače 2024.

Javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za gospodarstvo

02. veljače 2024.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

31. siječnja 2024.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika-ice Upravnog odjela za financije i komunalni sustav

26. siječnja 2024.

Poziv na prijavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024.godinu

17. siječnja 2024.

Obavijest o objavi Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini

05. siječnja 2024.

Obavještavamo Vas kako je 29. prosinca 2023. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini. Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva isključivo su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na otocima. Prijavu na ovaj Javni poziv prijavitelji mogu podnijeti isključivo elektroničkim putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr, dok je rok za podnošenje projektnih prijava 19. veljače 2024. godine.

Obavijest umirovljenicima o isplati božićnice

18. prosinca 2023.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

04. prosinca 2023.

Obavijest nositeljima stvarnih prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste

13. studenoga 2023.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Lopar za šk./ak.god. 2023./2024.

03. studenoga 2023.

Javni uvid: Prijedlog izmjene granice pomorskog dobra za lokaciju Kamp San Marino u Loparu

31. listopada 2023.

Dopuna V. godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u općini Lopar za 2023. godinu

25. listopada 2023.

Obavijest – Zbor građana

25. listopada 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE JN-32/2023 Izrada projektne dokumentacije – poučna kružna pješačka staza

06. listopada 2023.

Obavijest o dimnjačarskim poslovima

06. listopada 2023.

Javni uvid – prijedlog granice pomorskog dobra – pojas Uvala Dubac – Uvala Podšilo

04. listopada 2023.