Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: sanacija obalne šetnice “Vazmorac”, JN 12-2023

24. ožujka 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – izrada strateške studije utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Lopar, uključujući glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu – JN 32-2023

10. ožujka 2023.

JAVNI POZIVI CESTA 7, 20 i 1.1.

23. prosinca 2022.

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima na području Općine Lopara za 2022. godinu

21. prosinca 2022.

Javni poziv za zapošljavanje u sklopu programa: “Zaželi, program zapošljavanja žena – faza III”

14. prosinca 2022.

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj-akademskoj 2022.-2023. godini

09. prosinca 2022.

Javni oglas za stjecanje prava vlasništva, k.o. Lopar, projekt javna cesta Melak – groblje u Loparu s infrastrukturom

27. listopada 2022.

Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ u 2022. godini

24. rujna 2022.

Više informacija o javnom pozivu potražite na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hop-4707/4707

Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

14. rujna 2022.

Osnovne informacije o Javnom pozivu kao i popratna dokumentacija objavljene su i na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476

NATJEČAJ za financiranje javnih potreba na području Općine Lopar u 2023.god.

12. rujna 2022.

Ispravak objavljene informacije

27. lipnja 2022.

U tekstu objavljenom u Loparskoj besedi broj 25 od lipnja 2022. godine pod naslovom Općinsko vijeće došlo je do nenamjerne pogreške u pisanju imena potpredsjednika općinskog vijeća općine Lopar.

Umjesto Joško Matahlija ispravno je i trebalo je pisati Josip Matahlija. Ovim putem uredništvo Loparske besede upućuje svoju ispriku gospodinu Jošku Matahliji i gospodinu Josipu Matahliji.

Natječaj za prodaju nekretnina na području poslovne zone Sorinj

27. lipnja 2022.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Lopar

17. lipnja 2022.