Obavještavaju se mještani Općine Lopar da 14. prosinca 2021. godine započinje postavljanje šahti u svrhu izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture na predjelu Matahlići (Vršak). Molimo Vas da do kraja navedenih aktivnosti koristite alternativne puteve.