Obavještavaju se mještani Općine Lopar da će 16. i 17. prosinca 2021. g. biti zatvorena nerazvrstana cesta od kbr. 547 (restorana Laguna ) do kbr. 517 (Anica Franelić).

Izvođač radova je VRELO d.o.o.

Zahvaljujemo se na razumijevanju!