KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA NAČELNIKA I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR