Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu i
  • Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine moguće je pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 20.05.2018. godine