ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2023. OBJAVA