Odluka o 1.Izmjeni i dopuni proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu

1.Izmjene i dopune proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu – Opći dio

1.Izmjene i dopune proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu – Opći dio (2)

1.Izmjene i dopune proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu – Posebni dio

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2017 godinu i projekcije za 2018 i 2019 godinu

Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije za 2018 i 2019 godinu

Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017 godini

Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) (2)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) Posebni dio (2)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) Posebni dio (3)

Prijedlog-proračuna-za-2017.-godinu-Općina-Lopar

Proračun za 2017. godinu posebni dio

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (2016-12)

Plan razvojnih programa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (2016-12)

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (2016-12)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (2016-12)

Proračun za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu (2016-12)

Proračun za 2017. godinu i projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu (2016-12)

Proračun u malom Općine Lopar za 2017. godinu