Proracun.hr – proračun Općine Lopar


 

1. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

REBALANS 2019-2

REBALANS 2019-2 OPCI1

REBALANS 2019-2 OPCI2

REBALANS 2019-2 POSEBNI

2. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LOPAR ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-2

REBALANS 2019-2 RAZVOJNI PROGRAMI

3. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

PROGRAM GRADNJE 2019-2

4. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA 2019-2

5. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2019. GODINI

PROGRAM UTROŠKA TP 2019-1.

6. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2019. GODINU

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA SR ZA 2019-1

7. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR U 2019. GODINI

PROGRAM NZZI 2019-1

8. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2019. GODINI

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRENAMJENE ZEMLJIŠTA 2019.

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje

Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju i zdravstvenoj zaštiti za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2019. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture u 2018. godini

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2018. godini
I. Izmjena i dopuna utroška boravišne pristojbe u 2018. godini

PRILOZI
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću


Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2018. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2018. godinu


Informativni izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Informativni izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Proračun Općine Lopar za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019 i 2020 godinu

Proračun Općine Lopar za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019 i 2020 godinu – Opći dio

Proračun Općine Lopar za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019 i 2020 godinu – Posebni dio

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018 godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018 godini

Odluka o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

Opći dio proračuna za 2018. i projekcije za 2019 i 2020 godinu

Plan razvojnih programa Opine Lopar za 2018. godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu

Plan razvojnih programa za 2018. do 2020. godine

Obrazloženje proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

Proračun u malom za 2018. godinu

 

1. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU (2169/02-01-18-15)

REBALANS 2018-1

REBALANS 2018-1 OPĆI 1

REBALANS 2018-1 OPĆI 2

REBALANS 2018-1 POSEBNI

2. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKCIJE  ZA 2019. I 2020. GODINU (2169/02-01-18-16)

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018-1

REBALANS 2018-1 RAZVOJNI PROGRAMI

3. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI (2169/02-01/18-17)

PROGRAM GRADNJE 2018-1

Odluka o 1.Izmjeni i dopuni proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu

1.Izmjene i dopune proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu – Opći dio

1.Izmjene i dopune proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu – Opći dio (2)

1.Izmjene i dopune proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018 i 2019 godinu – Posebni dio

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2017 godinu i projekcije za 2018 i 2019 godinu

Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Lopar za 2017. godinu i projekcije za 2018 i 2019 godinu

Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017 godini

Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) (2)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) Posebni dio (2)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar (2017) Posebni dio (3)

Prijedlog-proračuna-za-2017.-godinu-Općina-Lopar

Proračun za 2017.godinu Posebni dio

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu 2016-12

Plan razvojnih programa za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 2016-12

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 2016-12

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.godini 2016-12

Proračun za 2017.godinu i projekcija proračuna za 2018. i 2019.godinu 2016-12

Proračun za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu 2016-12

Proračun u malom Općine Lopar za 2017. godinu