2024

 

JN 31-2024

POZIV na dostavu ponuda

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


JN 29-2024

POZIV na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


JN 23-2024

Poziv

troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


JN 16-2024

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

obrazac 3. IZJAVA JAMSTVENI ROK

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


JN 15-2024

POZIV na dostavu ponuda

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


JN 11-2024

POZIV na dostavu ponuda

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


JN 10-2024

POZIV na dostavu ponuda

Troškovnik

Odluka o poništenju

 

 

 


2023

JN-33/23

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

POZIV na dostavu ponuda -II. izmjene i dopune ppu


JN-32/23

POZIV na dostavu ponuda

Mišljenje – strateška

Mišljenje – ekološka mreža

Odluka_II IDPPUO Lopar

Odluka o poništenju


JN-31/23

POZIV-na-dostavu-ponuda

obrazac-1.-PONUDBENI-LIST

obrazac-2.-IZJAVA-O-NEKAŽNJAVANJU


JN-28/2023

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda

Odluka_o_odabiru

POZIV na dostavu ponuda

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

OBRAZAC 3 troškovnik


JN-26/4-23

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac 1 – Ponudbeni list

Obrazac 2 – Izjava o nekažnjavanju

 

Obrazac 3 – Troškovnik

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


JN-26/3-23

POZIV na dostavu ponuda

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

obrazac 3. TROŠKOVNIK

Odluka o poništenju

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


JN-26/2-23

Odluka_o_odabiru_(26-2)

Zapisnik_(26-2)

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac 1. Ponudbeni list

Obrazac 2. Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 3. Troškovnik


JN-26/1-23

Odluka_o_odabiru_(26-1)

Zapisnik_(26-1)

Poziv na dostavu ponuda JN26/1-23

Troškovnik


JN-26/23

Odluka_o_odabiru (26)

Zapisnik_(26)

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN 26/1-2023

Troškovnik


JN-25/2023

Zapisnik pregleda i ocjena ponuda

Odluka o odabiru

Poziv

Troškovnik

Ponudbeni list


JN-24/2023

POZIV na dostavu ponuda

obrazac-1.-PONUDBENI-LIST

obrazac-2.-IZJAVA-O-NEKAŽNJAVANJU

obrazac-3.-TROŠKOVNIK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


JN-23/2023

POZIV na dostavu ponuda

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

obrazac 3. TROŠKOVNIK

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

odluka o odabiru


JN-20/2023

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 


JN-17/2023

POZIV na dostavu ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

TROŠKOVNIK Pješačka staza – Borići


JN-14/23

Poziv na dostavu ponuda

Pregled ceste za upis

Obrazac-1 Ponudbeni list

Obrazac-2 Izjava o nekažnjavanju

Obrazac-3 TROŠKOVNIK

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

JN-12/23

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


JN-10/23

ODLUKA o odabiru JN102023

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

POZIV na dostavu ponuda

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU


JN-03/23

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

POZIV na dostavu ponuda JN0323

PRILOG troškovnik


JN-02/23

Odluka o poništenju

POZIV na dostavu ponuda JN00223

PRILOG troškovnik

 

POZIV na dostavu ponuda poštanske usluge

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

obrazac 3. TROŠKOVNIK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


JN-01/23

ODLUKA o odabiru

ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda

POZIV na dostavu ponuda

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU


JN-12/22

Odluka o odabiru

POZIV na dostavu ponuda poštanske usluge

obrazac 1. PONUDBENI LIST

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Obrazac 3. TROŠKOVNIK


JN-11/22

POZIV na dostavu ponuda

PONUDBENI LIST

Troškovnik


JN-10/22

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

POZIV na dostavu ponuda JN1022

PONUDBENI TROŠKOVNIK

PONUDBENI LIST


JN-09/22

ODLUKA o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK JN0922

JAVNI POZIV 0922

IZJAVA O DULJINI PONUĐENOG JAMSTVENOG ROKA


JN-08/22

ODLUKA O PONIŠTENJU

JAVNI POZIV 08-22

PONUDBENI LIST 

TROŠKOVNIK JN0822

IZJAVA O DULJINI PONUĐENOG JAMSTVENOG ROKA


JN-07/22

POZIV na dostavu ponuda

Obrazac 1 Ponudbeni list (1)

Obrazac 2 Izjava o nekažnjavanju

OBAVIJEST – izmjena troškovnika

IZMIJENJENI TROŠKOVNIK 22.7.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru


JN-06/22

Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obrazac 1 Ponudbeni list

Obrazac 2 Izjava o nekažnjavanu

JAVNI POZIV 0622

Troškovnik OPREMA


JN-05/22

Odluka o poništenju


JN-04/22

POZIV na dostavu ponuda JN0422

TROŠKOVNIK

Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


JN-03/22

POZIV na dostavu ponuda JN0322

TROŠKOVNIK LOPAR 2022 svibanj-prosinac

Odluka o poništenju sa zapisnikom


JN-01/22

Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


 

 

 

ARHIVA

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o početku JN-0821

POZIV na dostavu ponuda poštanske usluge

obrazac 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

obrazac 1. PONUDBENI LIST

Obrazac 3. TROŠKOVNIK


ODLUKA i ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda JN0421

ODLUKA i ZAPISNIK o pregledu i ocjeni JN0321


Javni poziv 02-21

Odluka o početku JN-02-21

Ponudbeni list JN-02-21

Troškovnik javna rasvjeta_stupovi

Odluka i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 


Javni poziv JN 08 20

Ponudbeni list JN 08

Odluka o poništenju


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponude JN 0720

Troškovnik građevinskih radova

Ponudbeni list

Park Kapić Harumi Yukutake tehnička dokumentacija

Izmjena tehničke dokumentacije


Javni poziv 06-2020

Troškovnik građevinskih radova

Izmjena tehničke dokumentacije

Park Kapić_Harumi Yukutake_tehnička dokumentacija

Odluka o poništenju JN0620


Poziv na dostavu ponuda JN-04-20

Odluka o početku JN

Troškovnik za uređenje nerazvrstane ceste

Prilog 1 – Ponudbeni list II

Odluka o odabiru


Poziv na dostavu ponude JN 03-2020 – igrala

Ponudbeni list i troškovnik

Izjava o jamstvenom roku

Odluka o odabiru JN 03-2020


JAVNI POZIV 02-20

Odluka o pocetku JN-0220

Troskovnik građevinskih radova

Ponudbeni list

Tehnička dokumentacija


Odluka o odabiru JN-15/19

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju stambene zgrade JN-15/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2- troškovnik

Odluka o odabiru JN 15-2019

Zapisnik o pregledu i ocjeni JN 15-2019


Produljenje roka dostave ponude JN-14/19

Poziv na dostavu ponude za pripremne i građevinske radove za NN mrežu, DTK mrežu i javnu rasvjetu

Ponudbeni list

Troškovnik


Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude JN 13/19

Ponudbeni list i obrazac ponudbenog troškovnika


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN-11/19

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru JN 11-2019

Zapisnik o pregledu JN 11-2019


Poništenje natječaja za prodaju nekretnine kč.8576

Poništenje natječaja za prodaju nekretnine kč.1557/8


Poziv na dostavu ponuda JN-08-19

PRILOG 1 – ponudbeni list II

PRILOG 2 – troškovnik II

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


Odluka i zapisnik o pregledu

Izmjena dokumentacije

JAVNI POZIV

Izjava o jamstvenom roku

PONUDBENI LIST


Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN-07/19 – nabava opreme za dječje igralište

Ponudbeni list


Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave JN-05/19, radovi na učvršćivanju plaža – prihranjivanje pijeskom

Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda JN-04/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – Troškovnik – građevinski radovi – asfaltiranje 2019.


Odluka o odabiru

Poziv na dostavu ponuda 03/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik, šetnica škola- ambulanta


Odluka o odabiru

Zapisnik

Obavijest u postupku jednostavne nabave JN-13/18

POZIV na dostavu ponuda JN-13/18

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK


POZIV na dostavu ponuda JN-12/18 – projektantski nadzor

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK

Odluka o poništenju sa zapisnikom o pregledu i ocjeni


POZIV na dostavu ponuda JN-11/18 – projektantski nadzor

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK

OBAVIJEST O PONIŠTENJU


POZIV na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – usluga nadzora radova na izgradnji sportske dvorane u Loparu


POZIV na dostavu ponuda JN-09/18

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik


Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave evid.br.nabave JN-07/18


POZIV na dostavu ponuda (zemljani radovi – iskop platoa K3-1 u radnoj zoni Sorinj)
PRILOG 1 – ponudbeni list
PRILOG 2 – troskovnik


POZIV za dostavu ponuda (predmet nabave – umjetna trava za igralište kod OŠ Ivana Rabljanina)

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


POZIV NA DOSTAVU PONUDA JN-0418
PRILOG 1 – ponudbeni list
PRILOG 2 – troškovnik


Popis ugovora – Bagatelna nabava 2016. godina

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Lopar (1)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Lopar-2017