ODLUKA i ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda JN0421

ODLUKA i ZAPISNIK o pregledu i ocjeni JN0321


Javni poziv 02-21

Odluka o početku JN-02-21

Ponudbeni list JN-02-21

Troškovnik javna rasvjeta_stupovi

Odluka i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 


Javni poziv JN 08 20

Ponudbeni list JN 08

Odluka o poništenju


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponude JN 0720

Troškovnik građevinskih radova

Ponudbeni list

Park Kapić Harumi Yukutake tehnička dokumentacija

Izmjena tehničke dokumentacije


Javni poziv 06-2020

Troškovnik građevinskih radova

Izmjena tehničke dokumentacije

Park Kapić_Harumi Yukutake_tehnička dokumentacija

Odluka o poništenju JN0620


Poziv na dostavu ponuda JN-04-20

Odluka o početku JN

Troškovnik za uređenje nerazvrstane ceste

Prilog 1 – Ponudbeni list II

Odluka o odabiru


Poziv na dostavu ponude JN 03-2020 – igrala

Ponudbeni list i troškovnik

Izjava o jamstvenom roku

Odluka o odabiru JN 03-2020


JAVNI POZIV 02-20

Odluka o pocetku JN-0220

Troskovnik građevinskih radova

Ponudbeni list

Tehnička dokumentacija


Odluka o odabiru JN-15/19

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju stambene zgrade JN-15/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2- troškovnik

Odluka o odabiru JN 15-2019

Zapisnik o pregledu i ocjeni JN 15-2019


Produljenje roka dostave ponude JN-14/19

Poziv na dostavu ponude za pripremne i građevinske radove za NN mrežu, DTK mrežu i javnu rasvjetu

Ponudbeni list

Troškovnik


Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude JN 13/19

Ponudbeni list i obrazac ponudbenog troškovnika


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN-11/19

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru JN 11-2019

Zapisnik o pregledu JN 11-2019


Poništenje natječaja za prodaju nekretnine kč.8576

Poništenje natječaja za prodaju nekretnine kč.1557/8


Poziv na dostavu ponuda JN-08-19

PRILOG 1 – ponudbeni list II

PRILOG 2 – troškovnik II

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


Odluka i zapisnik o pregledu

Izmjena dokumentacije

JAVNI POZIV

Izjava o jamstvenom roku

PONUDBENI LIST


Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN-07/19 – nabava opreme za dječje igralište

Ponudbeni list


Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave JN-05/19, radovi na učvršćivanju plaža – prihranjivanje pijeskom

Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda JN-04/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – Troškovnik – građevinski radovi – asfaltiranje 2019.


Odluka o odabiru

Poziv na dostavu ponuda 03/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik, šetnica škola- ambulanta


Odluka o odabiru

Zapisnik

Obavijest u postupku jednostavne nabave JN-13/18

POZIV na dostavu ponuda JN-13/18

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK


POZIV na dostavu ponuda JN-12/18 – projektantski nadzor

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK

Odluka o poništenju sa zapisnikom o pregledu i ocjeni


POZIV na dostavu ponuda JN-11/18 – projektantski nadzor

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK

OBAVIJEST O PONIŠTENJU


POZIV na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – usluga nadzora radova na izgradnji sportske dvorane u Loparu


POZIV na dostavu ponuda JN-09/18

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik


Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave evid.br.nabave JN-07/18


POZIV na dostavu ponuda (zemljani radovi – iskop platoa K3-1 u radnoj zoni Sorinj)
PRILOG 1 – ponudbeni list
PRILOG 2 – troskovnik


POZIV za dostavu ponuda (predmet nabave – umjetna trava za igralište kod OŠ Ivana Rabljanina)

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


POZIV NA DOSTAVU PONUDA JN-0418
PRILOG 1 – ponudbeni list
PRILOG 2 – troškovnik


Popis ugovora – Bagatelna nabava 2016. godina

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Lopar (1)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Lopar-2017