Poništenje natječaja za prodaju nekretnine kč.8576

Poništenje natječaja za prodaju nekretnine kč.1557/8


Poziv na dostavu ponuda JN-08-19

PRILOG 1 – ponudbeni list II

PRILOG 2 – troškovnik II

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


Odluka i zapisnik o pregledu

Izmjena dokumentacije

JAVNI POZIV

Izjava o jamstvenom roku

PONUDBENI LIST


Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN-07/19 – nabava opreme za dječje igralište

Ponudbeni list


Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave JN-05/19, radovi na učvršćivanju plaža – prihranjivanje pijeskom

Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


Odluka o poništenju

Poziv na dostavu ponuda JN-04/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – Troškovnik – građevinski radovi – asfaltiranje 2019.


Odluka o odabiru

Poziv na dostavu ponuda 03/19

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik, šetnica škola- ambulanta


Odluka o odabiru

Zapisnik

Obavijest u postupku jednostavne nabave JN-13/18

POZIV na dostavu ponuda JN-13/18

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK


POZIV na dostavu ponuda JN-12/18 – projektantski nadzor

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK

Odluka o poništenju sa zapisnikom o pregledu i ocjeni


POZIV na dostavu ponuda JN-11/18 – projektantski nadzor

PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK

OBAVIJEST O PONIŠTENJU


POZIV na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – usluga nadzora radova na izgradnji sportske dvorane u Loparu


POZIV na dostavu ponuda JN-09/18

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik


Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave evid.br.nabave JN-07/18


POZIV na dostavu ponuda (zemljani radovi – iskop platoa K3-1 u radnoj zoni Sorinj)
PRILOG 1 – ponudbeni list
PRILOG 2 – troskovnik


POZIV za dostavu ponuda (predmet nabave – umjetna trava za igralište kod OŠ Ivana Rabljanina)

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2 – troškovnik


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


POZIV NA DOSTAVU PONUDA JN-0418
PRILOG 1 – ponudbeni list
PRILOG 2 – troškovnik


Popis ugovora – Bagatelna nabava 2016. godina

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Lopar (1)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Lopar-2017