CZK – Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar, održanoj 14. ožujka 2017., usvojen je Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja Centra za kulturu Lopar.

Centar za kulturu Lopar – pravilnik o arhiviranju

Centar za kulturu Lopar – popis gradiva